);

Start

Nowa Studnia Wspólnota chrześcijańska we wrocławiu

Wierzymy w Jezusa jako naszego Zbawiciela i Pana

Jesteśmy społecznością ludzi, która poznaje kim jest Bóg.

Źródłem naszej wiary i podstawą naszego doświadczania Boga jest Jego Słowo, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

Wierzymy, że Bóg jest w Trójcy:

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wyznacza to naszą codzienną i tętniącą życiem relację z Bogiem, a nie tylko wiedzę na ten temat.

Jezus zbawia nas od przeszłości i prowadzi ku przyszłości, a dzięki mocy Ducha Świętego przemienia nasze życie.

Wierzymy w powszechny Kościół, który jest Ciałem Jezusa Chrystusa reprezentującym tu na Ziemi Jego cele, moc, charakter i życie. Wierzymy w to, że Kościół w dzisiejszych czasach składa się z grup o różnych nazwach, przejawia się w różnych formach i może mieć różne części objawienia danego przez Boga ludziom.

“Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny..” (Ew. św. Jana 3,16)